Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2015 m. vasario 10 d. - Strasbūras

12. Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) šalių 2015 m. konferencija šios sutarties persvarstymo klausimu (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) šalių 2015 m. konferencija šios sutarties persvarstymo klausimu (2015/2555(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Michael Gahler PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Mike Hookem EFDD frakcijos vardu, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jeppe Kofod, Zigmantas Balčytis ir Brando Benifei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Julie Ward, Ivan Jakovčić, João Ferreira ir Ignazio Corrao.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika