Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2154(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0012/2015

Ingivna texter :

A8-0012/2015

Debatter :

PV 10/02/2015 - 13
CRE 10/02/2015 - 13

Omröstningar :

PV 11/02/2015 - 9.21
CRE 11/02/2015 - 9.21
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0035

Protokoll
Tisdagen den 10 februari 2015 - Strasbourg

13. Arbetet i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om arbetet i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen [2014/2154(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Charles Goerens (A8-0012/2015)

Charles Goerens redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Maurice Ponga för PPE-gruppen, Louis-Joseph Manscour för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Davor Ivo Stier, Norbert Neuser, João Ferreira, Nathan Gill, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică och Charles Goerens, Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Rosa Estaràs Ferragut, Pedro Silva Pereira, Joachim Zeller, Juan Fernando López Aguilar, Fernando Ruas och Cristian Dan Preda.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Michael Gahler.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mariya Gabriel, Michela Giuffrida, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić och Victor Negrescu.

Talare: Neven Mimica och Charles Goerens.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.21 i protokollet av den 11.2.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy