Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 10 februari 2015 - Strasbourg

15. De interparlamentariska delegationernas sammansättning

ECR-gruppen hade begärt att följande utnämning skulle godkännas:

Delegationen för förbindelserna med Afghanistan: Amjad Bashir.

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy