Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2988(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000003/2015

Внесени текстове :

O-000003/2015 (B8-0104/2015)

Разисквания :

PV 10/02/2015 - 16
CRE 10/02/2015 - 16

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 10 февруари 2015 г. - Страсбург

16. Нулева толерантност за гениталното осакатяване на жени (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000003/2015), зададен от Iratxe García Pérez от името на комисията FEMM, към Комисията: Нулева търпимост към гениталното осакатяване на жени (2014/2988(RSP)) (B8-0104/2015)

Iratxe García Pérez разви въпроса.

Věra Jourová (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Constance Le Grip, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Beatrix von Storch, от името на групата ECR, Catherine Bearder, от името на групата ALDE, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Jordi Sebastià, от името на групата Verts/ALE, Louise Bours, от името на групата EFDD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Catherine Bearder, Vicky Maeijer, независим член на ЕП, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Jana Žitňanská, Beatriz Becerra Basterrechea, Ángela Vallina, Ignazio Corrao, Sylvie Goddyn, Мария Габриел, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, Jens Nilsson, Julie Girling, Inês Cristina Zuber, Barbara Matera, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Vilija Blinkevičiūtė, Davor Ivo Stier, Michela Giuffrida и Evelyn Regner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Anna Záborská, Biljana Borzan, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Caterina Chinnici и Mary Honeyball.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност