Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2988(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000003/2015

Teksty złożone :

O-000003/2015 (B8-0104/2015)

Debaty :

PV 10/02/2015 - 16
CRE 10/02/2015 - 16

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 10 lutego 2015 r. - Strasburg

16. Zero tolerancji dla okaleczania kobiecych narządów płciowych (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000003/2015), które skierowała Iratxe García Pérez w imieniu komisji FEMM, do Komisji: Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet (2014/2988(RSP)) (B8-0104/2015)

Iratxe García Pérez rozwinęła pytanie.

Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Constance Le Grip w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Beatrix von Storch w imieniu grupy ECR, Catherine Bearder w imieniu grupy ALDE, Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Jordi Sebastià w imieniu grupy Verts/ALE, Louise Bours w imieniu grupy EFDD, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Catherine Bearder, Vicky Maeijer niezrzeszona, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Jana Žitňanská, Beatriz Becerra Basterrechea, Ángela Vallina, Ignazio Corrao, Sylvie Goddyn, Mariya Gabriel, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, Jens Nilsson, Julie Girling, Inês Cristina Zuber, Barbara Matera, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Vilija Blinkevičiūtė, Davor Ivo Stier, Michela Giuffrida i Evelyn Regner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Anna Záborská, Biljana Borzan, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Caterina Chinnici i Mary Honeyball.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności