Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2988(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000003/2015

Predkladané texty :

O-000003/2015 (B8-0104/2015)

Rozpravy :

PV 10/02/2015 - 16
CRE 10/02/2015 - 16

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Utorok, 10. februára 2015 - Štrasburg

16. Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000003/2015) , ktorú položila Iratxe García Pérez v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (2014/2988(RSP)) (B8-0104/2015)

Iratxe García Pérez rozvinula otázku.

Věra Jourová (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Constance Le Grip v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Beatrix von Storch v mene skupiny ECR, Catherine Bearder v mene skupiny ALDE, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE, Louise Bours v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Catherine Bearder, Vicky Maeijer – nezaradená poslankyňa, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Jana Žitňanská, Beatriz Becerra Basterrechea, Ángela Vallina, Ignazio Corrao, Sylvie Goddyn, Mariya Gabriel, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, Jens Nilsson, Julie Girling, Inês Cristina Zuber, Barbara Matera, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Vilija Blinkevičiūtė, Davor Ivo Stier, Michela Giuffrida a Evelyn Regner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Anna Záborská, Biljana Borzan, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Caterina Chinnici a Mary Honeyball.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia