Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2988(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000003/2015

Ingivna texter :

O-000003/2015 (B8-0104/2015)

Debatter :

PV 10/02/2015 - 16
CRE 10/02/2015 - 16

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 10 februari 2015 - Strasbourg

16. Nolltolerans för kvinnlig könsstympning (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000003/2015) från Iratxe García Pérez för utskottet FEMM, till kommissionen: Nolltolerans för kvinnlig könsstympning (2014/2988(RSP)) (B8-0104/2015)

Iratxe García Pérez utvecklade frågan.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Constance Le Grip för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Beatrix von Storch för ECR-gruppen, Catherine Bearder för ALDE-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Jordi Sebastià för Verts/ALE-gruppen, Louise Bours för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Catherine Bearder, Vicky Maeijer, grupplös, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Jana Žitňanská, Beatriz Becerra Basterrechea, Ángela Vallina, Ignazio Corrao, Sylvie Goddyn, Mariya Gabriel, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, Jens Nilsson, Julie Girling, Inês Cristina Zuber, Barbara Matera, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Vilija Blinkevičiūtė, Davor Ivo Stier, Michela Giuffrida och Evelyn Regner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Anna Záborská, Biljana Borzan, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Caterina Chinnici och Mary Honeyball.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy