Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0448(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0002/2015

Разисквания :

PV 10/02/2015 - 17
CRE 10/02/2015 - 17

Гласувания :

PV 11/02/2015 - 9.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0024

Протокол
Вторник, 10 февруари 2015 г. - Страсбург

17. Присъединяване на Габон към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * - Присъединяване на Андора към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * - Присъединяване на Сейшелските острови към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * - Присъединяване на Руската федерация към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * - Присъединяване на Албания към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * - Присъединяване на Сингапур към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * - Присъединяване на Мароко към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * - Присъединяване на Армения към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. * (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Габон към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Андора към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Сейшелските острови към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Руската федерация към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Албания към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Сингапур към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Мароко към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Армения към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

Heidi Hautala представя докладите.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Mary Honeyball, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jadwiga Wiśniewska, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, António Marinho e Pinto, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, независим член на ЕП, Roberta Metsola, Evelyn Regner, Jana Žitňanská, Catherine Bearder, Petr Mach, Georgios Epitideios, Емил Радев, Sergio Gaetano Cofferati, Marcus Pretzell, Marijana Petir, Jytte Guteland, Jarosław Wałęsa, Peter Jahr, Anna Záborská и Mairead McGuinness.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ignazio Corrao, Ruža Tomašić и Janusz Wojciechowski.

Изказаха се: Věra Jourová и Heidi Hautala.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.6 от протокола от 11.2.2015, точка 9.7 от протокола от 11.2.2015, точка 9.8 от протокола от 11.2.2015, точка 9.9 от протокола от 11.2.2015, точка 9.10 от протокола от 11.2.2015, точка 9.11 от протокола от 11.2.2015, точка 9.12 от протокола от 11.2.2015 и точка 9.13 от протокола от 11.2.2015.

Правна информация - Политика за поверителност