Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0448(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0002/2015

Debatten :

PV 10/02/2015 - 17
CRE 10/02/2015 - 17

Stemmingen :

PV 11/02/2015 - 9.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0024

Notulen
Dinsdag 10 februari 2015 - Straatsburg

17. Toetreding van Gabon tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * - Toetreding van Andorra tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * - Toetreding van de Seychellen tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * - Toetreding van Rusland tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * - Toetreding van Albanië tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * - Toetreding van Singapore tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * - Toetreding van Marokko tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * - Toetreding van Armenië tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van de toetreding van Gabon tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van de toetreding van Andorra tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van de toetreding van de Seychellen tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van de toetreding van de Russische Federatie tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van de toetreding van Albanië tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van de toetreding van Singapore tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van de toetreding van Marokko tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van de toetreding van Armenië tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

Heidi Hautala leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Mary Honeyball, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, António Marinho e Pinto, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, niet-fractiegebonden lid, Roberta Metsola, Evelyn Regner, Jana Žitňanská, Catherine Bearder, Petr Mach, Georgios Epitideios, Emil Radev, Sergio Gaetano Cofferati, Marcus Pretzell, Marijana Petir, Jytte Guteland, Jarosław Wałęsa, Peter Jahr, Anna Záborská en Mairead McGuinness.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ignazio Corrao, Ruža Tomašić en Janusz Wojciechowski.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Heidi Hautala.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.6 van de notulen van 11.2.2015, punt 9.7 van de notulen van 11.2.2015, punt 9.8 van de notulen van 11.2.2015, punt 9.9 van de notulen van 11.2.2015, punt 9.10 van de notulen van 11.2.2015, punt 9.11 van de notulen van 11.2.2015, punt 9.12 van de notulen van 11.2.2015 en punt 9.13 van de notulen van 11.2.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid