Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0448(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0002/2015

Debaty :

PV 10/02/2015 - 17
CRE 10/02/2015 - 17

Głosowanie :

PV 11/02/2015 - 9.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0024

Protokół
Wtorek, 10 lutego 2015 r. - Strasburg

17. Przystąpienie Gabonu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Andory do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Republiki Seszeli do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Rosji do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Albanii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Singapuru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Maroka do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Armenii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Gabonu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Andory do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Republiki Seszeli do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Federacji Rosyjskiej do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Albanii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Singapuru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Maroka do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Armenii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

Heidi Hautala przedstawiła sprawozdania.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Mary Honeyball w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jadwigę Wiśniewską, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton niezrzeszony, Roberta Metsola, Evelyn Regner, Jana Žitňanská, Catherine Bearder, Petr Mach, Georgios Epitideios, Emil Radev, Sergio Gaetano Cofferati, Marcus Pretzell, Marijana Petir, Jytte Guteland, Jarosław Wałęsa, Peter Jahr, Anna Záborská i Mairead McGuinness.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ignazio Corrao, Ruža Tomašić i Janusz Wojciechowski.

Głos zabrały: Věra Jourová i Heidi Hautala.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.6 protokołu z dnia 11.2.2015, pkt 9.7 protokołu z dnia 11.2.2015, pkt 9.8 protokołu z dnia 11.2.2015, pkt 9.9 protokołu z dnia 11.2.2015, pkt 9.10 protokołu z dnia 11.2.2015, pkt 9.11 protokołu z dnia 11.2.2015, pkt 9.12 protokołu z dnia 11.2.2015 i pkt 9.13 protokołu z dnia 11.2.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności