Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0448(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0002/2015

Rozpravy :

PV 10/02/2015 - 17
CRE 10/02/2015 - 17

Hlasovanie :

PV 11/02/2015 - 9.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0024

Zápisnica
Utorok, 10. februára 2015 - Štrasburg

17. Pristúpenie Gabonu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * - Pristúpenie Andorry k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * - Pristúpenie Seychelskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * - Pristúpenie Ruskej federácie k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * - Pristúpenie Albánska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * - Pristúpenie Singapuru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * - Pristúpenie Maroka k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * - Pristúpenie Arménska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (rozprava)
CRE

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Gabonu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Andorry k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Seychel k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Ruskej federácie k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Albánska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Singapuru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Maroka k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Arménska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

Heidi Hautala uviedla správy.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, Mary Honeyball v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, António Marinho e Pinto v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton – nezaradený poslanec, Roberta Metsola, Evelyn Regner, Jana Žitňanská, Catherine Bearder, Petr Mach, Georgios Epitideios, Emil Radev, Sergio Gaetano Cofferati, Marcus Pretzell, Marijana Petir, Jytte Guteland, Jarosław Wałęsa, Peter Jahr, Anna Záborská a Mairead McGuinness.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ignazio Corrao, Ruža Tomašić a Janusz Wojciechowski.

Vystúpili: Věra Jourová a Heidi Hautala.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.6 zápisnice zo dňa 11.2.2015, bod 9.7 zápisnice zo dňa 11.2.2015, bod 9.8 zápisnice zo dňa 11.2.2015, bod 9.9 zápisnice zo dňa 11.2.2015, bod 9.10 zápisnice zo dňa 11.2.2015, bod 9.11 zápisnice zo dňa 11.2.2015, bod 9.12 zápisnice zo dňa 11.2.2015 a bod 9.13 zápisnice zo dňa 11.2.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia