Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0448(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0002/2015

Debatter :

PV 10/02/2015 - 17
CRE 10/02/2015 - 17

Omröstningar :

PV 11/02/2015 - 9.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0024

Protokoll
Tisdagen den 10 februari 2015 - Strasbourg

17. Gabons anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * – Andorras anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * – Seychellernas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * – Rysslands anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * – Albaniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * – Singapores anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * – Marockos anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * – Armeniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Gabons anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Andorras anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Seychellernas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

Betänkande om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Albaniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Singapores anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Marockos anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Armeniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

Heidi Hautala redogjorde för betänkandena.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Mary Honeyball för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton, grupplös, Roberta Metsola, Evelyn Regner, Jana Žitňanská, Catherine Bearder, Petr Mach, Georgios Epitideios, Emil Radev, Sergio Gaetano Cofferati, Marcus Pretzell, Marijana Petir, Jytte Guteland, Jarosław Wałęsa, Peter Jahr, Anna Záborská och Mairead McGuinness.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ignazio Corrao, Ruža Tomašić och Janusz Wojciechowski.

Talare: Věra Jourová och Heidi Hautala.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.6 i protokollet av den 11.2.2015, punkt 9.7 i protokollet av den 11.2.2015, punkt 9.8 i protokollet av den 11.2.2015, punkt 9.9 i protokollet av den 11.2.2015, punkt 9.10 i protokollet av den 11.2.2015, punkt 9.11 i protokollet av den 11.2.2015, punkt 9.12 i protokollet av den 11.2.2015 och punkt 9.13 i protokollet av den 11.2.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy