Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξάγεται στο πλαίσιο της ΔΟΕ σχετικά με το δικαίωμα της απεργίας (συζήτηση)
 4.Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τους νέους (τροποποίηση του κανονισμού για το ΕΚΤ) (συζήτηση)
 5.Προώθηση της οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων (συζήτηση)
 6.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 7.Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια ***I (συζήτηση)
 8.Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (συζήτηση)
 9.Έλλειψη χρηματοδότησης για την UNRWA (συζήτηση)
 10.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 11.Η κατάσταση στην Ουκρανία (συζήτηση)
 12.Διάσκεψη αναθεώρησης του 2015 των συμβαλλόμενων μερών της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (NPT) (συζήτηση)
 13.Οι εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ (συζήτηση)
 14.Σύνθεση του Σώματος
 15.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 16.Μηδενική ανοχή για τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (συζήτηση)
 17.Προσχώρηση της Γκαμπόν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * - Προσχώρηση της Ανδόρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * - Προσχώρηση των Σεϋχελλών στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * - Προσχώρηση της Ρωσίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * - Προσχώρηση της Αλβανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * - Προσχώρηση της Σιγκαπούρης στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * - Προσχώρηση του Μαρόκου στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * - Προσχώρηση της Αρμενίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (188 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (187 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (283 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου