Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 10 lutego 2015 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Inicjatywy w ramach prowadzonej w Międzynarodowej Organizacji Pracy debaty dotyczącej prawa do strajku (debata)
 4.Europejska Inicjatywa na rzecz Młodzieży (zmiana rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego) (debata)
 5.Promowanie partycypacji finansowej pracowników (debata)
 6.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 7.Transgraniczna wymiana informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego ***I (debata)
 8.Sytuacja w Republice Demokratycznej Konga (debata)
 9.Niedobór finansowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA) (debata)
 10.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 11.Sytuacja na Ukrainie (debata)
 12.Konferencja przeglądowa stron układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej w 2015 r. (debata)
 13.Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (debata)
 14.Skład Parlamentu
 15.Skład delegacji międzyparlamentarnych
 16.Zero tolerancji dla okaleczania kobiecych narządów płciowych (debata)
 17.Przystąpienie Gabonu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Andory do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Republiki Seszeli do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Rosji do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Albanii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Singapuru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Maroka do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * - Przystąpienie Armenii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (168 kb) Lista obecności (60 kb) 
 
Protokół (183 kb) Lista obecności (36 kb) 
 
Protokół (267 kb) Lista obecności (63 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności