Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 10 februari 2015 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Initiativ inom ramen för Internationella arbetsorganisationens debatt om strejkrätten (debatt)
 4.Europeiska initiativet för ungdomar (ändring av förordningen om Europeiska socialfonden) (debatt)
 5.Främjande av arbetstagarnas ekonomiska delaktighet (debatt)
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 7.Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott ***I (debatt)
 8.Situationen i Demokratiska republiken Kongo (debatt)
 9.Brist på finansiering av UNRWA (debatt)
 10.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 11.Situationen i Ukraina (debatt)
 12.2015 års utvärderingskonferens mellan parterna i fördraget om icke-spridning av kärnvapen (debatt)
 13.Arbetet i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen (debatt)
 14.Parlamentets sammansättning
 15.De interparlamentariska delegationernas sammansättning
 16.Nolltolerans för kvinnlig könsstympning (debatt)
 17.Gabons anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * – Andorras anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * – Seychellernas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * – Rysslands anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * – Albaniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * – Singapores anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * – Marockos anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * – Armeniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (170 kb)  Närvarolista (60 kb)
 
Protokoll (168 kb)  Närvarolista (36 kb)
 
Protokoll (260 kb)  Närvarolista (63 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy