Indiċi 
Minuti
PDF 266kWORD 182k
It-Tlieta, 10 ta' Frar 2015 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Inizjattivi fl-ambitu tad-dibattitu tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar id-dritt tal-istrajkjar (dibattitu)
 4.Inizjattiva Ewropea dwar iż-Żgħażagħ (modifika tar-Regolament FSE) (dibattitu)
 5.Il-Promozzjoni tal-Parteċipazzjoni Finanzjarja tal-Impjegati (dibattitu)
 6.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 7.L-iskambju transfruntier ta' informazzjoni fir-rigward ta' reati tat-traffiku relatati mas-sikurezza fit-toroq ***I (dibattitu)
 8.Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (dibattitu)
 9.Nuqqas ta' fondi għall-UNRWA (dibattitu)
 10.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Is-sitwazzjoni fl-Ukraina (dibattitu)
 12.Konferenza ta' Rieżami tal-2015 tal-Partijiet għat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (NPT) (dibattitu)
 13.Il-ħidma tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE (dibattitu)
 14.Kompożizzjoni tal-Parlament
 15.Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet interparlamentari
 16.Tolleranza żero għall-mutilazzjoni ġenitali femminili (dibattitu)
 17.L-adeżjoni tal-Gabon għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal * - L-adeżjoni ta' Andorra għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal * - L-adeżjoni tas-Seychelles għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal * - L-adeżjoni tar-Russja għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal * - L-adeżjoni tal-Albanija għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal * - L-adeżjoni ta' Singapor għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal * - L-adeżjoni tal-Marokk għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal * - L-adeżjoni tal-Armenja għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal * (dibattitu)
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.

°
° ° °

Interventi ta': Alessandra Mussolini dwar l-Għaxar Anniversarju ta' Jum it-Tifkir, f'ġieħ il-memorja tal-vittmi tal-foibe u tal-eżodu tal-popolazzjoni Taljana tal-Venezia Giulia u tad-Dalmazja, u ta' Ivan Jakovčić, dwar dan l-intervent.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Il-Burundi: il-każ ta' Bob Rugurika (2015/2561(RSP))

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero u Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Burundi, u partikolarment il-każ ta' Bob Rugurika (B8-0144/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki u Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Burundi, u partikolarment il-każ ta' Bob Rugurika (B8-0146/2015);

- Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš u Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Burundi: il-każ ta' Bob Rugurika (B8-0148/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano u Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-Burundi: l-arrest u d-detenzjoni arbitrarja tal-ġurnalist u difensur tad-drittijiet tal-bniedem Bob Rugurika (B8-0152/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Martina Michels, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos u Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Burundi: il-każ ta' Bob Rugurika (B8-0154/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Kati Piri, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miriam Dalli, Tonino Picula, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică u Biljana Borzan f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Burundi: il-każ ta' Bob Rugurika (B8-0160/2015);

- Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, David McAllister, Claude Rolin, József Nagy u Monica Macovei f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Burundi, u partikolarment il-każ ta' Bob Rugurika (B8-0163/2015).

II.   L-Arabja Sawdija: il-każ tas-Sur Raif Badawi (2015/2550(RSP))

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Helga Trüpel, Bart Staes, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes, Jean Lambert, José Bové, Bodil Valero, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Karima Delli, Ernest Maragall, Tamás Meszerics u Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-Arabja Sawdija: il-każ ta' Raif Badawi (B8-0143/2015);

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Beatrix von Storch u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, dwar l-Arabja Sawdija: il-każ ta' Raif Badawi (B8-0145/2015);

- Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová u Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-Arabja Sawdija: il-każ ta' Raif Badawi (B8-0147/2015);

- Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Laura Agea, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano u Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD, dwar l-Arabja Sawdija: il-każ ta' Raif Badawi (B8-0149/2015);

- Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marisa Matias, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Martina Michels, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric u Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-Arabja Sawdija: il-każ ta' Raif Badawi (B8-0151/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Miroslav Poche, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică u Miriam Dalli f'isem il-Grupp S&D, dwar l-Arabja Sawdija: il-każ ta' Raif Badawi (B8-0158/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Franck Proust, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy u Monica Macovei f'isem il-Grupp PPE, dwar l-Arabja Sawdija: il-każ ta' Raif Badawi (B8-0162/2015).

III.   Oqbra tal-massa tal-persuni neqsin ta' Ashia, villaġġ fir-reġjun ta' Ornithi, fil-parti okkupata ta' Ċipru (2015/2551(RSP))

- Ska Keller, Ernest Urtasun u Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-oqbra tal-massa tal-persuni neqsin ta' Ashia, villaġġ fir-reġjun ta' Ornithi, fil-parti okkupata ta' Ċipru (B8-0150/2015);

- Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić u Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, dwar l-oqbra tal-massa tal-persuni neqsin ta' Ashia, villaġġ fir-reġjun ta' Ornithi, fil-parti okkupata ta' Ċipru (B8-0153/2015);

- Marietje Schaake, Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen u Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-oqbra tal-massa tal-persuni neqsin ta' Ashia, villaġġ fir-reġjun ta' Ornithi, fil-parti okkupata ta' Ċipru (B8-0155/2015);

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, dwar l-oqbra tal-massa tal-persuni neqsin ta' Ashia, villaġġ fir-reġjun ta' Ornithi, fil-parti okkupata ta' Ċipru (B8-0156/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Martina Michels, Marisa Matias, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Gabriele Zimmer, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná u Kostadinka Kuneva f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-oqbra tal-massa tal-persuni neqsin ta' Ashia, villaġġ fir-reġjun ta' Ornithi, fil-parti okkupata ta' Ċipru (B8-0157/2015);

- Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică u Biljana Borzan f'isem il-Grupp S&D, sdwar l-oqbra tal-massa tal-persuni neqsin ta' Ashia, villaġġ fir-reġjun ta' Ornithi, fil-parti okkupata ta' Ċipru (B8-0159/2015);

- Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy u Monica Macovei f'isem il-Grupp PPE, dwar l-oqbra tal-massa tal-persuni neqsin ta' Ashia, villaġġ fir-reġjun ta' Ornithi, fil-parti okkupata ta' Ċipru (B8-0161/2015).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


3. Inizjattivi fl-ambitu tad-dibattitu tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar id-dritt tal-istrajkjar (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Inizjattivi fl-ambitu tad-dibattitu tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar id-dritt tal-istrajkjar (2015/2553(RSP))

Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Claude Rolin f'isem il-Grupp PPE, Jutta Steinruck f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Kostas Chrysogonos f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Agea f'isem il-Grupp EFDD, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lampros Fountoulis, Jiří Pospíšil, Agnes Jongerius, Tania González Peñas, Jane Collins, Edouard Martin, Neoklis Sylikiotis, Ole Christensen, Helmut Scholz, Marita Ulvskog, Miguel Viegas, Jude Kirton-Darling, Josu Juaristi Abaunz, Sergio Gaetano Cofferati, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' António Marinho e Pinto, Guillaume Balas, Sergio Gutiérrez Prieto u Vilija Blinkevičiūtė.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Danuta Jazłowiecka, Marc Tarabella, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Jonás Fernández, António Marinho e Pinto, Emmanouil Glezos, Tibor Szanyi u Maria Grapini.

Intervent ta': Marianne Thyssen.

Id-dibattitu ngħalaq.


4. Inizjattiva Ewropea dwar iż-Żgħażagħ (modifika tar-Regolament FSE) (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Inizjattiva Ewropea dwar iż-Żgħażagħ (modifika tar-Regolament FSE) (2015/2554(RSP))

Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Lara Comi f'isem il-Grupp PPE, Jutta Steinruck f'isem il-Grupp S&D, Jana Žitňanská f'isem il-Grupp ECR, Martina Dlabajová f'isem il-Grupp ALDE, Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, Terry Reintke f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jane Collins f'isem il-Grupp EFDD, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Liisa Jaakonsaari, Steeve Briois Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Victor Negrescu, Elisabeth Morin-Chartier, li wieġbet ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Dubravka Šuica u Bronis Ropė, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Karima Delli, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský, u Mara Bizzotto.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Brando Benifei biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Mara Bizzotto, li wieġbet, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Richard Sulík, Enrique Calvet Chambon, Ernest Urtasun, Dominique Bilde, Tom Vandenkendelaere, Brando Benifei, Notis Marias, Jean Arthuis, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Siegfried Mureşan, Vilija Blinkevičiūtė, Cláudia Monteiro de Aguiar, Krystyna Łybacka, Stanislav Polčák, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Glenis Willmott, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Arena, Georgi Pirinski, Elena Gentile, Richard Howitt u Lynn Boylan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Dubravka Šuica, Liisa Jaakonsaari, Angel Dzhambazki, António Marinho e Pinto, Lidia Senra Rodríguez, Bill Etheridge, Milan Zver, Tibor Szanyi, José Inácio Faria, Tania González Peñas u Andrey Novakov.

Intervent ta': Marianne Thyssen.

Id-dibattitu ngħalaq.

Intervent ta': Seán Kelly dwar il-proċedura "catch the eye" (Il-President ta' spjegazzjoni dwar il-kriterji applikati).


5. Il-Promozzjoni tal-Parteċipazzjoni Finanzjarja tal-Impjegati (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000002/2015) mressqa minn Marita Ulvskog, f'isem il-Kumitat EMPL, lill-Kummissjoni: Il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati (2014/2987(RSP)) (B8-0103/2015)

Marita Ulvskog daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Jeroen Lenaers f'isem il-Grupp PPE, Jutta Steinruck f'isem il-Grupp S&D, Anthea McIntyre f'isem il-Grupp ECR, Ulla Tørnæs f'isem il-Grupp ALDE, Tiziana Beghin f'isem il-Grupp EFDD, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Sven Schulze, Brando Benifei, Ruža Tomašić, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Marian Harkin, Joëlle Mélin, Ádám Kósa, Beatrix von Storch, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bronis Ropė, Izaskun Bilbao Barandica, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc, Remo Sernagiotto, Theodor Dumitru Stolojan, Adam Szejnfeld u Francesc Gambús.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Franc Bogovič, Neena Gill, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Adam Szejnfeld, Igor Šoltes u Sergio Gaetano Cofferati.

Intervent ta': Věra Jourová.

Id-dibattitu ngħalaq.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.35. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Adina-Ioana VĂLEAN
Viċi President

6. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


7. L-iskambju transfruntier ta' informazzjoni fir-rigward ta' reati tat-traffiku relatati mas-sikurezza fit-toroq ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iffaċilitar taL-iskambju transfruntier ta' informazzjoni fir-rigward ta' reati tat-traffiku relatati mas-sikurezza fit-toroq [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

Inés Ayala Sender ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Georges Bach f'isem il-Grupp PPE, Ismail Ertug f'isem il-Grupp S&D, Peter van Dalen f'isem il-Grupp ECR, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, Merja Kyllönen f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Peter Lundgren f'isem il-Grupp EFDD, Sylvie Goddyn Membru mhux affiljata, Wim van de Camp, Lucy Anderson, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bronis Ropė, Kosma Złotowski, Dominique Riquet, Jill Seymour, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Matt Carthy, Georg Mayer, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Bruno Gollnisch, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska u Dubravka Šuica.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes u Nicola Caputo.

Interventi ta': Violeta Bulc u Inés Ayala Sender.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.15 tal- Minuti ta' 11.2.2015.


8. Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (2015/2552(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Davor Ivo Stier f'isem il-Grupp PPE, Kashetu Kyenge f'isem il-Grupp S&D, Louis Michel f'isem il-Grupp ALDE, Lidia Senra Rodríguez f'isem il-Grupp GUE/NGL, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, James Carver f'isem il-Grupp EFDD, Mariya Gabriel, Maria Arena, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom u Doru-Claudian Frunzulică.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Ivan Jakovčić, Michèle Rivasi, Fabio Massimo Castaldo u Gianluca Buonanno.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Id-dibattitu ngħalaq.


9. Nuqqas ta' fondi għall-UNRWA (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Nuqqas ta' fondi għall-UNRWA (2015/2563(RSP))

Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il- Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Mariya Gabriel f'isem il-Grupp PPE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Margrete Auken, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, Anders Primdahl Vistisen f'isem il-Grupp ECR, Fernando Maura Barandiarán f'isem il-Grupp ALDE, Martina Anderson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Davor Ivo Stier, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Enrique Guerrero Salom, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Arne Lietz, Javier Nart, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Arne Gericke, Patrick Le Hyaric, Richard Howitt, Eider Gardiazabal Rubial u Marita Ulvskog.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Franc Bogovič, Nicola Caputo, Josu Juaristi Abaunz u Ignazio Corrao.

Intervent ta': Johannes Hahn.

Id-dibattitu ngħalaq.


10. Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Ir-rettifika P8_TA-PROV(2015)0004(COR01) tħabbret fil-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 4 tal- Minuti ta' 9.2.2015).

Billi ma kien hemm l-ebda talba biex titressaq għall-votazzjoni minn grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru (Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura), din ir-rettifika tqieset approvata.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)


11. Is-sitwazzjoni fl-Ukraina (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fl-Ukraina (2015/2560(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Jacek Saryusz-Wolski f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, u Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Interventi ta': Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gianluca Buonanno, Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp EFDD, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Andrzej Duda, Petras Auštrevičius, Miloslav Ransdorf, Heidi Hautala, Mario Borghezio, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elmar Brok, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Tonino Picula, Mark Demesmaeker, Ivo Vajgl, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrej Plenković, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' William (The Earl of) Dartmouth u Ivan Jakovčić, Tibor Szanyi, Zdzisław Krasnodębski, Kaja Kallas, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Dariusz Rosati, Peter Eriksson, Aymeric Chauprade, Sandra Kalniete, Andi Cristea, Marek Jurek, Nicolas Bay, Andrea Bocskor, Richard Howitt, Jaromír Štětina, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Beatriz Becerra Basterrechea, Marju Lauristin, Jo Leinen, Eugen Freund u Jean-Luc Schaffhauser, dan tal-aħħar dwar l-intervent ta' Eugen Freund.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Anna Záborská, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Inês Cristina Zuber, Fabio Massimo Castaldo u Krisztina Morvai.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.25. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 19.35)

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President


12. Konferenza ta' Rieżami tal-2015 tal-Partijiet għat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (NPT) (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Konferenza ta' Rieżami tal-2015 tal-Partijiet għat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (NPT) (2015/2555(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Michael Gahler f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Mike Hookem f'isem il-Grupp EFDD, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jeppe Kofod, Zigmantas Balčytis u Brando Benifei.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Julie Ward, Ivan Jakovčić, João Ferreira u Ignazio Corrao.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Id-dibattitu ngħalaq.


13. Il-ħidma tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE (dibattitu)

Rapport dwar il-ħidma tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE [2014/2154(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Charles Goerens (A8-0012/2015)

Charles Goerens ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Maurice Ponga f'isem il-Grupp PPE, Louis-Joseph Manscour f'isem il-Grupp S&D, Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR, Hilde Vautmans f'isem il-Grupp ALDE, Lola Sánchez Caldentey f'isem il-Grupp GUE/NGL, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Davor Ivo Stier, Norbert Neuser, João Ferreira, Nathan Gill, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică u Charles Goerens, Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Rosa Estaràs Ferragut, Pedro Silva Pereira, Joachim Zeller, Juan Fernando López Aguilar, Fernando Ruas u Cristian Dan Preda.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Intervent ta': Michael Gahler.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Mariya Gabriel, Michela Giuffrida, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić u Victor Negrescu.

Interventi ta': Neven Mimica u Charles Goerens.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.21 tal- Minuti ta' 11.2.2015.


14. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti Griegi kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Stelios Kouloglou minflok Georgios Katrougkalos bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mis-27 ta' Jannar 2015.

Il-Parlament ħa nota ta' dan u, bi qbil mal-Artikolu 7(1) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976, li jikkonċerna l-elezzjoni tal-Membri għall-Parlament Ewropew b'vot dirett universali u mal-Artikolu 4(1) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, jikkonstata li l-post huwa vakanti mis-27 ta' Jannar 2015.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tiegħu jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Stelios Kouloglou jieħu postu fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikun għamel id-dikjarazzjoni li ma għandu ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


15. Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet interparlamentari

Il-President irċieva t-talba ta' ħatra li ġejja mill-grupp ECR:

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Afganistan: Amjad Bashir.

Din il-ħatra se titqies ratifikata jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


16. Tolleranza żero għall-mutilazzjoni ġenitali femminili (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000003/2015) imressqa minn Iratxe García Pérez f'isem il-Kumitat FEMM, lill-Kummissjoni: Tolleranza żero għall-Mutilazzjoni Ġenitali Femminili (2014/2988(RSP)) (B8-0104/2015)

Iratxe García Pérez daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Constance Le Grip f'isem il-Grupp PPE, Maria Arena f'isem il-Grupp S&D, Beatrix von Storch f'isem il-Grupp ECR, Catherine Bearder f'isem il-Grupp ALDE, Malin Björk f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jordi Sebastià f'isem il-Grupp Verts/ALE, Louise Bours f'isem il-Grupp EFDD, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Catherine Bearder, Vicky Maeijer Membru mhux affiljata, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Jana Žitňanská, Beatriz Becerra Basterrechea, Ángela Vallina, Ignazio Corrao, Sylvie Goddyn, Mariya Gabriel, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, Jens Nilsson, Julie Girling, Inês Cristina Zuber, Barbara Matera, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Vilija Blinkevičiūtė, Davor Ivo Stier, Michela Giuffrida u Evelyn Regner.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Anna Záborská, Biljana Borzan, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Caterina Chinnici u Mary Honeyball.

Intervent ta': Věra Jourová.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. L-adeżjoni tal-Gabon għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal * - L-adeżjoni ta' Andorra għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal * - L-adeżjoni tas-Seychelles għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal * - L-adeżjoni tar-Russja għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal * - L-adeżjoni tal-Albanija għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal * - L-adeżjoni ta' Singapor għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal * - L-adeżjoni tal-Marokk għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal * - L-adeżjoni tal-Armenja għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni mill-Istati Membri, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tal-adeżjoni tal-Gabon għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni mill-Istati Membri, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tal-adeżjoni tal-Andorra għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni mill-Istati Membri, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tal-adeżjoni tas-Seychelles għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni mill-Istati Membri, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tal-adeżjoni tal-Federazzjoni Russa għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni mill-Istati Membri, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tal-adeżjoni tal-Albanija għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni mill-Istati Membri, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tal-adeżjoni ta’ Singapor għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni mill-Istati Membri, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tal-adeżjoni tal-Marokk għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni mill-Istati Membri, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, tal-adeżjoni tal-Armenja għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

Heidi Hautala ippreżenta r-raqpporti.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE, Mary Honeyball f'isem il-Grupp S&D, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, António Marinho e Pinto f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Gilles Lebreton Membru mhux affiljat, Roberta Metsola, Evelyn Regner, Jana Žitňanská, Catherine Bearder, Petr Mach, Georgios Epitideios, Emil Radev, Sergio Gaetano Cofferati, Marcus Pretzell, Marijana Petir, Jytte Guteland, Jarosław Wałęsa, Peter Jahr, Anna Záborská u Mairead McGuinness.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ignazio Corrao, Ruža Tomašić u Janusz Wojciechowski.

Interventi ta': Věra Jourová u Heidi Hautala.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.6 tal- Minuti ta' 11.2.2015, punt 9.7 tal- Minuti ta' 11.2.2015, punt 9.8 tal- Minuti ta' 11.2.2015, punt 9.9 tal- Minuti ta' 11.2.2015, punt 9.10 tal- Minuti ta' 11.2.2015, punt 9.11 tal- Minuti ta' 11.2.2015, punt 9.12 tal- Minuti ta' 11.2.2015 u punt 9.13 tal- Minuti ta' 11.2.2015.


18. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 548.169/OJME).


19. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.30.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek

Avviż legali - Politika tal-privatezza