Index 
Proces-verbal
PDF 265kWORD 186k
Marţi, 10 februarie 2015 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Inițiative ce se încadrează în dezbaterea din cadrul OIM privind dreptul la grevă (dezbatere)
 4.Inițiativa europeană privind tinerii (modificarea Regulamentului privind FSE) (dezbatere)
 5.Promovarea participării financiare a angajaților (dezbatere)
 6.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 7.Schimbul transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră ***I (dezbatere)
 8.Situația din Republica Democratică Congo (dezbatere)
 9.Insuficiența fondurilor destinate UNRWA (dezbatere)
 10.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 11.Situația din Ucraina (dezbatere)
 12.Conferința din 2015 de revizuire a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP) (dezbatere)
 13.Lucrările Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE (dezbatere)
 14.Componența Parlamentului
 15.Componența delegațiilor interparlamentare
 16.Toleranţă zero pentru mutilarea genitală a femeilor (dezbatere)
 17.Aderarea Gabonului la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * - Aderarea Andorei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * - Aderarea Republicii Seychelles la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * - Aderarea Rusiei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * - Aderarea Albaniei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * - Aderarea Singaporelui la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * - Aderarea Marocului la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * - Aderarea Armeniei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 19.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.

°
° ° °

Au intervenit: Alessandra Mussolini privind cea de-a zecea aniversare a Zilei comemorării victimelor masacrelor din foibe și ale exodului populației din Venezia Giulia și Dalmația și Ivan Jakovčić referitor la această intervenție.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Burundi: cazul lui Bob Rugurika (2015/2561(RSP))

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Burundi, în special, cazul lui Bob Rugurika (B8-0144/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitoare la Burundi, în special, cazul lui Bob Rugurika (B8-0146/2015);

- Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš și Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, referitoare la Burundi: cazul lui Bob Rugurika (B8-0148/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano și Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, referitoare la Burundi, arestarea și reținerea arbitrară a jurnalistului, apărător al drepturilor omului, Bob Rugurika (B8-0152/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Martina Michels, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos și Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Burundi: cazul lui Bob Rugurika (B8-0154/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Kati Piri, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miriam Dalli, Tonino Picula, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică și Biljana Borzan, în numele Grupului S&D, referitoare la Burundi: cazul lui Bob Rugurika (B8-0160/2015);

- Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, David McAllister, Claude Rolin, József Nagy și Monica Macovei, în numele Grupului PPE, referitoare la Burundi, în special, cazul lui Bob Rugurika (B8-0163/2015).

II.   Arabia Saudită: cazul lui Raif Badawi (2015/2550(RSP))

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Helga Trüpel, Bart Staes, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes, Jean Lambert, José Bové, Bodil Valero, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Karima Delli, Ernest Maragall, Tamás Meszerics și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Arabia Saudită: cazul lui Raif Badawi (B8-0143/2015);

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Beatrix von Storch și Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, referitoare la Arabia Saudită: cazul lui Raif Badawi (B8-0145/2015);

- Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová și Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, referitoare la Arabia Saudită: cazul lui Raif Badawi (B8-0147/2015);

- Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Laura Agea, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano și Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, referitoare la Arabia Saudită: cazul lui Raif Badawi (B8-0149/2015);

- Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marisa Matias, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Martina Michels, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric și Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Arabia Saudită: cazul lui Raif Badawi (B8-0151/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Miroslav Poche, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică și Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, referitoare la Arabia Saudită: cazul lui Raïf Badawi (B8-0158/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Franck Proust, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy și Monica Macovei, în numele Grupului PPE, sur l'Arabia Saudită: cazul lui Raif Badawi (B8-0162/2015).

III.   Gropi comune ale persoanelor din Ashia date dispărute, situate în localitatea Ornithi din partea ocupată a Ciprului (2015/2551(RSP))

- Ska Keller, Ernest Urtasun și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la gropile comune ale persoanelor din Ashia date dispărute, situate în localitatea Ornithi din partea ocupată a Ciprului (B8-0150/2015);

- Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić și Notis Marias, în numele Grupului ECR, referitoare la gropile comune ale persoanelor din Ashia date dispărute, situate în localitatea Ornithi din partea ocupată a Ciprului (B8-0153/2015);

- Marietje Schaake, Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen și Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, referitoare la gropile comune ale persoanelor din Ashia date dispărute, situate în localitatea Ornithi din partea ocupată a Ciprului (B8-0155/2015);

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la gropile comune ale persoanelor din Ashia date dispărute, situate în localitatea Ornithi din partea ocupată a Ciprului (B8-0156/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Martina Michels, Marisa Matias, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Gabriele Zimmer, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná și Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la gropile comune ale persoanelor din Ashia date dispărute, situate în localitatea Ornithi din partea ocupată a Ciprului (B8-0157/2015);

- Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică și Biljana Borzan, în numele Grupului S&D, referitoare la gropile comune ale persoanelor din Ashia date dispărute, situate în localitatea Ornithi din partea ocupată a Ciprului (B8-0159/2015);

- Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy și Monica Macovei, în numele Grupului PPE, referitoare la gropile comune ale persoanelor din Ashia date dispărute, situate în localitatea Ornithi din partea ocupată a Ciprului (B8-0161/2015).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Inițiative ce se încadrează în dezbaterea din cadrul OIM privind dreptul la grevă (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Inițiative ce se încadrează în dezbaterea din cadrul OIM privind dreptul la grevă (2015/2553(RSP))

Marianne Thyssen (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Claude Rolin, în numele Grupului PPE, Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lampros Fountoulis, Jiří Pospíšil, Agnes Jongerius, Tania González Peñas, Jane Collins, Edouard Martin, Neoklis Sylikiotis, Ole Christensen, Helmut Scholz, Marita Ulvskog, Miguel Viegas, Jude Kirton-Darling, Josu Juaristi Abaunz, Sergio Gaetano Cofferati, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către António Marinho e Pinto, Guillaume Balas, Sergio Gutiérrez Prieto și Vilija Blinkevičiūtė.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Danuta Jazłowiecka, Marc Tarabella, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Sofia Ribeiro, Jonás Fernández, António Marinho e Pinto, Emmanouil Glezos, Tibor Szanyi și Maria Grapini.

A intervenit Marianne Thyssen.

Dezbaterea s-a încheiat.


4. Inițiativa europeană privind tinerii (modificarea Regulamentului privind FSE) (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Inițiativa europeană privind tinerii (modificarea Regulamentului privind FSE) (2015/2554(RSP))

Marianne Thyssen (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Lara Comi, în numele Grupului PPE, Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Martina Dlabajová, în numele Grupului ALDE, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Jane Collins, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Steeve Briois, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Victor Negrescu, Elisabeth Morin-Chartier, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dubravka Šuica și Bronis Ropė, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Karima Delli, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, și Mara Bizzotto.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Brando Benifei pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Mara Bizzotto, care a răspuns, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Richard Sulík, Enrique Calvet Chambon, Ernest Urtasun, Dominique Bilde, Tom Vandenkendelaere, Brando Benifei, Notis Marias, Jean Arthuis, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Siegfried Mureşan, Vilija Blinkevičiūtė, Cláudia Monteiro de Aguiar, Krystyna Łybacka, Stanislav Polčák, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Glenis Willmott, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Arena, Georgi Pirinski, Elena Gentile, Richard Howitt și Lynn Boylan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dubravka Šuica, Liisa Jaakonsaari, Angel Dzhambazki, António Marinho e Pinto, Lidia Senra Rodríguez, Bill Etheridge, Milan Zver, Tibor Szanyi, José Inácio Faria, Tania González Peñas și Andrey Novakov.

A intervenit Marianne Thyssen.

Dezbaterea s-a încheiat.

A intervenit Seán Kelly referitor la procedura catch the eye (Președintele a făcut precizări referitor la criteriile aplicate).


5. Promovarea participării financiare a angajaților (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000002/2015) adresată de Marita Ulvskog, în numele Comisiei EMPL, adresată Comisiei: Promovarea participării financiare a angajaților (2014/2987(RSP)) (B8-0103/2015)

Marita Ulvskog a dezvoltat întrebarea.

Věra Jourová (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Jeroen Lenaers, în numele Grupului PPE, Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, Ulla Tørnæs, în numele Grupului ALDE, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Lampros Fountoulis, neafiliat, Sven Schulze, Brando Benifei, Ruža Tomašić, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Marian Harkin, Joëlle Mélin, Ádám Kósa, Beatrix von Storch, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bronis Ropė, Izaskun Bilbao Barandica, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc, Remo Sernagiotto, Theodor Dumitru Stolojan, Adam Szejnfeld și Francesc Gambús.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Neena Gill, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Adam Szejnfeld, Igor Šoltes și Sergio Gaetano Cofferati.

A intervenit Věra Jourová.

Dezbaterea s-a încheiat.


(Ședința, suspendată la 13.35, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

6. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


7. Schimbul transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

Inés Ayala Sender și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Georges Bach, în numele Grupului PPE, Ismail Ertug, în numele Grupului S&D, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Peter Lundgren, în numele Grupului EFDD, Sylvie Goddyn, neafiliată, Wim van de Camp, Lucy Anderson, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bronis Ropė, Kosma Złotowski, Dominique Riquet, Jill Seymour, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Matt Carthy, Georg Mayer, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Bruno Gollnisch, Deirdre Clune, Olga Sehnalová, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska și Dubravka Šuica.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes și Nicola Caputo.

Au intervenit: Violeta Bulc și Inés Ayala Sender.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.15 al PV din 11.2.2015.


8. Situația din Republica Democratică Congo (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Republica Democratică Congo (2015/2552(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Davor Ivo Stier, în numele Grupului PPE, Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, Louis Michel, în numele Grupului ALDE, Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, James Carver, în numele Grupului EFDD, Mariya Gabriel, Maria Arena, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elena Valenciano, Enrique Guerrero Salom și Doru-Claudian Frunzulică.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Michèle Rivasi, Fabio Massimo Castaldo și Gianluca Buonanno.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.


9. Insuficiența fondurilor destinate UNRWA (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Insuficiența fondurilor destinate UNRWA (2015/2563(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Margrete Auken, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR, Fernando Maura Barandiarán, în numele Grupului ALDE, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Davor Ivo Stier, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Enrique Guerrero Salom, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Arne Lietz, Javier Nart, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Arne Gericke, Patrick Le Hyaric, Richard Howitt, Eider Gardiazabal Rubial și Marita Ulvskog.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Josu Juaristi Abaunz și Ignazio Corrao.

A intervenit Johannes Hahn.

Dezbaterea s-a încheiat.


10. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Rectificarea (P8_TA-PROV(2015)0004(COR01)) a fost anunțată ieri în ședință plenară (punctul 4 al PV din 9.2.2015).

Având în vedere că nu a facut obiectul unei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau a cel puțin 40 de deputați [articolul 231, alineatul ( 4) din Regulamentul de procedură], această rectificare este considerată adoptată.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


11. Situația din Ucraina (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Ucraina (2015/2560(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Jacek Saryusz-Wolski, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, și Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gianluca Buonanno, Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD, Georgios Epitideios, neafiliat, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Andrzej Duda, Petras Auštrevičius, Miloslav Ransdorf, Heidi Hautala, Mario Borghezio, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elmar Brok, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Tonino Picula, Mark Demesmaeker, Ivo Vajgl, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrej Plenković, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth și Ivan Jakovčić, Tibor Szanyi, Zdzisław Krasnodębski, Kaja Kallas, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dariusz Rosati, Peter Eriksson, Aymeric Chauprade, Sandra Kalniete, Andi Cristea, Marek Jurek, Nicolas Bay, Andrea Bocskor, Richard Howitt, Jaromír Štětina, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Beatriz Becerra Basterrechea, Marju Lauristin, Jo Leinen, Eugen Freund și Jean-Luc Schaffhauser, acesta din urmă referitor la intervenția lui Eugen Freund.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Inês Cristina Zuber, Fabio Massimo Castaldo și Krisztina Morvai.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința, suspendată la 19.25, a fost reluată la 19.35.)

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte


12. Conferința din 2015 de revizuire a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP) (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Conferința din 2015 de revizuire a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP) (2015/2555(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Mike Hookem, în numele Grupului EFDD, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jeppe Kofod, Zigmantas Balčytis și Brando Benifei.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Julie Ward, Ivan Jakovčić, João Ferreira și Ignazio Corrao.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.


13. Lucrările Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE (dezbatere)

Raport referitor la lucrările Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE [2014/2154(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Charles Goerens (A8-0012/2015)

Charles Goerens și-a prezentat raportul.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Au intervenit: Maurice Ponga, în numele Grupului PPE, Louis-Joseph Manscour, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Davor Ivo Stier, Norbert Neuser, João Ferreira, Nathan Gill, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică și Charles Goerens, Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Rosa Estaràs Ferragut, Pedro Silva Pereira, Joachim Zeller, Juan Fernando López Aguilar, Fernando Ruas și Cristian Dan Preda.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

A intervenit Michael Gahler.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mariya Gabriel, Michela Giuffrida, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić și Victor Negrescu.

Au intervenit: Neven Mimica și Charles Goerens.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.21 al PV din 11.2.2015.


14. Componența Parlamentului

Autoritățile grecești competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Stelios Kouloglou, în locul lui Georgios Katrougkalos, ca deputat în Parlament, cu efect de la 27 ianuarie 2015.

Parlamentul a luat act și, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct și cu articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură, a constatat că locul a devenit vacant de la data de 27 ianuarie 2015.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Stelios Kouloglou se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


15. Componența delegațiilor interparlamentare

Preşedintele a primit din partea Grupului ECR următoarea cerere de numire:

Delegația pentru relațiile cu Afganistan: Amjad Bashir.

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


16. Toleranţă zero pentru mutilarea genitală a femeilor (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000003/2015) adresată de Iratxe García Pérez în numele Comisiei FEMM, adresată Comisiei: Toleranță zero pentru mutilarea genitală a femeilor (2014/2988(RSP)) (B8-0104/2015)

Iratxe García Pérez a dezvoltat întrebarea.

Věra Jourová (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Constance Le Grip, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, Beatrix von Storch, în numele Grupului ECR, Catherine Bearder, în numele Grupului ALDE, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Jordi Sebastià, în numele Grupului Verts/ALE, Louise Bours, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Catherine Bearder, Vicky Maeijer, neafiliată, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Jana Žitňanská, Beatriz Becerra Basterrechea, Ángela Vallina, Ignazio Corrao, Sylvie Goddyn, Mariya Gabriel, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, Jens Nilsson, Julie Girling, Inês Cristina Zuber, Barbara Matera, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Vilija Blinkevičiūtė, Davor Ivo Stier, Michela Giuffrida și Evelyn Regner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Anna Záborská, Biljana Borzan, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Caterina Chinnici și Mary Honeyball.

A intervenit Věra Jourová.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Aderarea Gabonului la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * - Aderarea Andorei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * - Aderarea Republicii Seychelles la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * - Aderarea Rusiei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * - Aderarea Albaniei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * - Aderarea Singaporelui la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * - Aderarea Marocului la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * - Aderarea Armeniei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Gabonului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Andorrei la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Republicii Seychelles la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Federației Ruse la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Republicii Albania la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Republicii Singapore la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Regatului Maroc la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Armeniei la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

Heidi Hautala prezintă rapoartele.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE, Mary Honeyball, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, neafiliat, Roberta Metsola, Evelyn Regner, Jana Žitňanská, Catherine Bearder, Petr Mach, Georgios Epitideios, Emil Radev, Sergio Gaetano Cofferati, Marcus Pretzell, Marijana Petir, Jytte Guteland, Jarosław Wałęsa, Peter Jahr, Anna Záborská și Mairead McGuinness.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ignazio Corrao, Ruža Tomašić și Janusz Wojciechowski.

Au intervenit: Věra Jourová și Heidi Hautala.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.6 al PV din 11.2.2015, punctul 9.7 al PV din 11.2.2015, punctul 9.8 al PV din 11.2.2015, punctul 9.9 al PV din 11.2.2015, punctul 9.10 al PV din 11.2.2015, punctul 9.11 al PV din 11.2.2015, punctul 9.12 al PV din 11.2.2015 și punctul 9.13 al PV din 11.2.2015.


18. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 548.169/OJME).


19. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.30.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek

Aviz juridic - Politica de confidențialitate