Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 11. veebruar 2015 - Strasbourg

2. USA Senati aruanne LKA korraldatud piinamiste kohta (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: USA Senati aruanne LKA korraldatud piinamiste kohta (2014/2997(RSP))

Arutelu toimus 17. detsember 2014 (17.12.2014protokoll punkt 15).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Birgit Sippel, Tanja Fajon ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld ja Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Eva Joly ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta (2014/2997(RSP)) (B8-0098/2015);

- Charles Tannock, Timothy Kirkhope ja Jørn Dohrmann fraktsiooni ECR nimel Luure Keskagentuuri piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta 2014/2997(RSP) (B8-0123/2015);

- Monika Hohlmeier, Elmar Brok, Barbara Matera, David McAllister, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler ja Gunnar Hökmark fraktsiooni PPE nimel Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati koondraporti kohta (2014/2997(RSP)) (B8-0133/2015).

Hääletus: 11.2.2015protokoll punkt 9.17.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika