Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. február 11., Szerda - Strasbourg

2. Az Egyesült Államok Szenátusának jelentése a CIA által alkalmazott kínzásokról (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Egyesült Államok Szenátusának jelentése a CIA által alkalmazott kínzásokról (2014/2997(RSP))

A vita időpontja: 2014. december 17. (2014.12.17-i jegyzőkönyv, 15. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Birgit Sippel, Tanja Fajon és Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld és Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas és Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Eva Joly és Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló jelentéséről (2014/2997(RSP)) (B8-0098/2015);

- Charles Tannock, Timothy Kirkhope és Jørn Dohrmann, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló jelentéséről 2014/2997(RSP) (B8-0123/2015);

- Monika Hohlmeier, Elmar Brok, Barbara Matera, David McAllister, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler és Gunnar Hökmark, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló összefoglaló jelentéséről (2014/2997(RSP)) (B8-0133/2015).

Szavazás: 2015.2.11-i jegyzőkönyv, 9.17. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat