Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. vasario 11 d. - Strasbūras

2. JAV Senato ataskaita dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: JAV Senato ataskaita dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (2014/2997(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2014 m. gruodžio 17 d. ( 15 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Birgit Sippel, Tanja Fajon ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ir Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Eva Joly ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu – dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (2014/2997(RSP)) (B8-0098/2015);

- Charles Tannock, Timothy Kirkhope ir Jørn Dohrmann ECR frakcijos vardu – dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (2014/2997(RSP)) (B8-0123/2015);

- Monika Hohlmeier, Elmar Brok, Barbara Matera, David McAllister, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler ir Gunnar Hökmark PPE frakcijos vardu – dėl JAV Senato apibendrinamosios ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (2014/2997(RSP)) (B8-0133/2015).

Balsavimas: 9.17 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika