Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 11 ta' Frar 2015 - Strasburgu

2. Rapport tas-Senat Amerikan dwar l-użu tat-tortura mis-CIA (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Rapport tas-Senat Amerikan dwar l-użu tat-tortura mis-CIA (2014/2997(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 17 ta' Diċembru 2014 (punt 15 tal- Minuti ta' 17.12.2014).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Birgit Sippel, Tanja Fajon u Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Sophia in 't Veld u Javier Nart f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis u Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas u Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Eva Joly u Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar ir-rapport tas-Senat tal-Istati Uniti dwar l-użu tat-tortura mis-CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0098/2015);

- Charles Tannock, Timothy Kirkhope u Jørn Dohrmann f'isem il-Grupp ECR, dwar ir-rapport tas-Senat tal-Istati Uniti dwar l-użu tat-tortura mis-CIA 2014/2997(RSP) (B8-0123/2015);

- Monika Hohlmeier, Elmar Brok, Barbara Matera, David McAllister, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler u Gunnar Hökmark f'isem il-Grupp PPE, dwar ir-rapport fil-qosor tas-Senat tal-Istati Uniti dwar l-użu tat-tortura mis-CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0133/2015).

Votazzjoni: punt 9.17 tal- Minuti ta' 11.2.2015.

Avviż legali - Politika tal-privatezza