Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 11 februarie 2015 - Strasbourg

2. Raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (propuneri de rezoluție depuse)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (2014/2997(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 17 decembrie 2014 (punctul 15 al PV din 17.12.2014).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Birgit Sippel, Tanja Fajon și Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld și Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis și Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Eva Joly și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0098/2015);

- Charles Tannock, Timothy Kirkhope și Jørn Dohrmann, în numele Grupului ECR, referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA 2014/2997(RSP) (B8-0123/2015);

- Monika Hohlmeier, Elmar Brok, Barbara Matera, David McAllister, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler și Gunnar Hökmark, în numele Grupului PPE, referitoare la raportul de sinteză al Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0133/2015).

Vot: punctul 9.17 al PV din 11.2.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate