Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 11. februar 2015 - Strasbourg

2. Poročilo senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilo senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA (2014/2997(RSP))

Razprava je potekala 17. decembra 2014 (točka 15 zapisnika z dne 17.12.2014).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Birgit Sippel, Tanja Fajon in Ana Gomes v imenu skupine S&D, Sophia in 't Veld in Javier Nart v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Eva Joly in Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE o poročilu senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0098/2015);

- Charles Tannock, Timothy Kirkhope in Jørn Dohrmann v imenu skupine ECR o poročilu senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA 2014/2997(RSP) (B8-0123/2015);

- Monika Hohlmeier, Elmar Brok, Barbara Matera, David McAllister, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler in Gunnar Hökmark v imenu skupine PPE o zbirnem poročilu senata ZDA o mučenju, ki ga izvaja ameriška Osrednja obveščevalna agencija (CIA) (2014/2997(RSP)) (B8-0133/2015).

Glasovanje: točka 9.17 zapisnika z dne 11.2.2015.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov