Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. február 11., Szerda - Strasbourg

3. Terrorizmusellenes intézkedések (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: Terrorizmusellenes intézkedések (2015/2530(RSP))

A vita időpontja: 2015. január 28. (2015.1.28-i jegyzőkönyv, 12. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Ulrike Lunacek és Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a terrorizmus leküzdését célzó intézkedésekről (2015/2530(RSP)) (B8-0100/2015);

- Sophia in 't Veld és Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a terrorizmus leküzdését célzó intézkedésekről (2015/2530(RSP)) (B8-0122/2015);

- Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat és Marina Albiol Guzmán, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a terrorizmus leküzdését célzó intézkedésekről (2015/2530(RSP)) (B8-0124/2015);

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a terrorizmus leküzdését célzó intézkedésekről (2015/2530(RSP)) (B8-0125/2015);

- Timothy Kirkhope és Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a terrorizmus elleni intézkedésekről (2015/2530(RSP)) (B8-0126/2015);

- Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Claude Moraes, Enrique Guerrero Salom, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy és Viorica Dăncilă, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a terrorizmus leküzdését célzó intézkedésekről (2015/2530(RSP)) (B8-0127/2015);

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Daniel Buda, David McAllister, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Emil Radev és Arnaud Danjean, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a terrorizmus leküzdését célzó intézkedésekről (2015/2530(RSP)) (B8-0132/2015).

Szavazás: 2015.2.11-i jegyzőkönyv, 9.18. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat