Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. vasario 11 d. - Strasbūras

3. Kovos su terorizmu priemonės (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Kovos su terorizmu priemonės (2015/2530(RSP)).

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. sausio 28 d. ( 12 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Ulrike Lunacek ir Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu – dėl kovos su terorizmu priemonių (2015/2530(RSP)) (B8-0100/2015);

- Sophia in 't Veld ir Javier Nart ALDE frakcijos vardu – dėl kovos su terorizmu priemonių (2015/2530(RSP)) (B8-0122/2015);

- Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat ir Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu – dėl kovos su terorizmu priemonių (2015/2530(RSP)) (B8-0124/2015);

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu – dėl kovos su terorizmu priemonių (2015/2530(RSP)) (B8-0125/2015);

- Timothy Kirkhope ir Charles Tannock ECR frakcijos vardu – dėl kovos su terorizmu priemonių (2015/2530(RSP)) (B8-0126/2015);

- Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Claude Moraes, Enrique Guerrero Salom, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy ir Viorica Dăncilă S&D frakcijos vardu – dėl kovos su terorizmu priemonių (2015/2530(RSP)) (B8-0127/2015);

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Daniel Buda, David McAllister, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Emil Radev ir Arnaud Danjean PPE frakcijos vardu – dėl kovos su terorizmu priemonių (2015/2530(RSP)) (B8-0132/2015).

Balsavimas: 9.18 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika