Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 11. februāris - Strasbūra

3. Terorisma apkarošanas pasākumi (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Terorisma apkarošanas pasākumi (2015/2530(RSP)).

Debates notika 2015. gada 28. janvārī (28.1.2015. protokola 12. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Ulrike Lunacek un Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā - par terorisma apkarošanas pasākumiem (2015/2530(RSP)) (B8-0100/2015);

- Sophia in 't Veld un Javier Nart ALDE grupas vārdā - par pasākumiem saistībā ar terorismu (2015/2530(RSP)) (B8-0122/2015);

- Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat un Marina Albiol Guzmán GUE/NGL grupas vārdā - par terorisma apkarošanas pasākumiem (2015/2530(RSP)) (B8-0124/2015);

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā - par terorisma apkarošanas pasākumiem (2015/2530(RSP)) (B8-0125/2015);

- Timothy Kirkhope un Charles Tannock ECR grupas vārdā - par terorisma apkarošanas pasākumiem (2015/2530(RSP)) (B8-0126/2015);

- Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Claude Moraes, Enrique Guerrero Salom, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy un Viorica Dăncilă S&D grupas vārdā - par terorisma apkarošanas pasākumiem (2015/2530(RSP)) (B8-0127/2015);

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Daniel Buda, David McAllister, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Emil Radev un Arnaud Danjean PPE grupas vārdā - par terorisma apkarošanas pasākumiem (2015/2530(RSP)) (B8-0132/2015).

Balsojums: 11.2.2015. protokola 9.18. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika