Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 11 februarie 2015 - Strasbourg

3. Măsurile antiterorism (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Măsurile antiterorism (2015/2530(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 28 ianuarie 2015 (punctul 12 al PV din 28.1.2015).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Ulrike Lunacek și Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la măsurile de combatere a terorismului (2015/2530(RSP)) (B8-0100/2015);

- Sophia in 't Veld și Javier Nart, în numele Grupului ALDE, referitoare la măsurile privind terorismul (2015/2530(RSP)) (B8-0122/2015);

- Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat și Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la măsurile de combatere a terorismului (2015/2530(RSP)) (B8-0124/2015);

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la măsurile de combatere a terorismului (2015/2530(RSP)) (B8-0125/2015);

- Timothy Kirkhope și Charles Tannock, în numele Grupului ECR, referitoare la măsurile de combatere a terorismului (2015/2530(RSP)) (B8-0126/2015);

- Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Claude Moraes, Enrique Guerrero Salom, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy și Viorica Dăncilă, în numele Grupului S&D, referitoare la măsurile de combatere a terorismului (2015/2530(RSP)) (B8-0127/2015);

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Daniel Buda, David McAllister, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Emil Radev și Arnaud Danjean, în numele Grupului PPE, referitoare la măsurile de combatere a terorismului (2015/2530(RSP)) (B8-0132/2015).

Vot: punctul 9.18 al PV din 11.2.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate