Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο

4. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 3/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0011/2015 - C8-0016/2015 - 2015/2023(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 4/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0012/2015 - C8-0017/2015 - 2015/2024(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 5/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0013/2015 - C8-0018/2015 - 2015/2025(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 6/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0014/2015 - C8-0019/2015 - 2015/2026(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 7/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0015/2015 - C8-0020/2015 - 2015/2027(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 2/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0010/2015 - C8-0021/2015 - 2015/2022(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 1/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0016/2015 - C8-0022/2015 - 2015/2028(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων 1/2015 - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (N8-0017/2015 - C8-0023/2015 - 2015/2029(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων 2/2014 - BEREC Office (N8-0018/2015 - C8-0028/2015 - 2015/2030(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 9/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0020/2015 - C8-0032/2015 - 2015/2034(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 8/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0019/2015 - C8-0033/2015 - 2015/2033(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 10/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0021/2015 - C8-0042/2015 - 2015/2046(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου