Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 11 februari 2015 - Strasbourg

4. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 3/2015- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0011/2015 - C8-0016/2015 - 2015/2023(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 4/2015- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0012/2015 - C8-0017/2015 - 2015/2024(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 5/2015- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0013/2015 - C8-0018/2015 - 2015/2025(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 6/2015- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0014/2015 - C8-0019/2015 - 2015/2026(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 7/2015- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0015/2015 - C8-0020/2015 - 2015/2027(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 2/2015- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0010/2015 - C8-0021/2015 - 2015/2022(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 1/2015- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0016/2015 - C8-0022/2015 - 2015/2028(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 1/2015 - Europeiska ombudsmannen (N8-0017/2015 - C8-0023/2015 - 2015/2029(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 2/2014 - BEREC Office (N8-0018/2015 - C8-0028/2015 - 2015/2030(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 9/2015- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0020/2015 - C8-0032/2015 - 2015/2034(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 8/2015 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0019/2015 - C8-0033/2015 - 2015/2033(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 10/2015 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0021/2015 - C8-0042/2015 - 2015/2046(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy