Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 11 februari 2015 - Strasbourg

5. Anslagsöverföringar

Rådet hade i enlighet med artikel 27 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av kommissionens anslagsöverföring DEC 54/2014.

Europeiska utrikestjänsten hade i enlighet med artikel 13.2 a i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om anslagsöverföringar till 2015 från sin budget för 2014 – budgetposterna 20101 och 3003.

Budgetutskottet hade, under sitt sammanträde den 5 februari 2015, i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 1/2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy