Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 11. februar 2015 - Strasbourg

6. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår en undtagelse for bly i polyvinylchloridsensorer i medicinsk udstyr til in-vitro diagnostik (C(2015)00328 – 2015/2546(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30 januar 2015
Henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalgrundlagskrav for institutter (C(2015)00361 – 2015/2545(DEA))
Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 30 januar 2015
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår undtagne anvendelser af cadmium i belysnings- og displaysystemer (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30 januar 2015
Henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår undtagne anvendelser af kviksølv i systemer til intravaskulær ultralydbilleddannelse (C(2015)00386 – 2015/2544(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30 januar 2015
Henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning af 2. februar 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår overgangsbestemmelserne (C(2015)00398 – 2015/2547(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2 februar 2015
Henvist til kor. udv.: PECH

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik