Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 11. helmikuuta 2015 - Strasbourg

6. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden polyvinyylikloridisensoreissa (C(2015)00328 – 2015/2546(DEA))
Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. tammikuuta 2015
Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla laitoksia koskevien omien varojen vaatimusten alalla annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 241/2014 muuttamisesta (C(2015)00361 – 2015/2545(DEA))
Vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 30. tammikuuta 2015
Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee kadmiumia valaistussovelluksissa ja näyttöjärjestelmien valaistussovelluksissa (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))
Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. tammikuuta 2015
Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee elohopeaa suonensisäisen ultraäänikuvauksen järjestelmissä (C(2015)00386 – 2015/2544(DEA))
Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. tammikuuta 2015
Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus, annettu 2.2.2015, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä siirtymäsäännösten osalta (C(2015)00398 – 2015/2547(DEA))
Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. helmikuuta 2015
Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö