Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 11. februar 2015 - Strasbourg

6. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v polivinilkloridnih senzorjih v diagnostičnih in vitro medicinskih pripomočkih zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2015)00328 – 2015/2546(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. januarja 2015
Posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 241/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za institucije (C(2015)00361 – 2015/2545(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 30. januarja 2015
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi kadmija za osvetlitev in osvetlitev zaslonov zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. januarja 2015
Posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v sistemih intravaskularnega ultrazvočnega slikanja zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2015)00386 – 2015/2544(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. januarja 2015
Posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije z dne 2.2.2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede prehodnih določb (C(2015)00398 – 2015/2547(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 2. februarja 2015
Posredovano pristojnemu odboru: PECH

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov