Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. február 11., Szerda - Strasbourg

7. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló 1221/2009/EK rendelet értelmében a kiskereskedelemben alkalmazandó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatot, ágazati környezeti teljesítménymutatókat és kiválósági referenciakövetelményeket megállapító referenciadokumentumról szóló bizottsági határozat (D034884/04 - 2015/2540(RPS) - határidő: 30/4/2015)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 748/2012/EU rendeletnek a repülési tesztek tekintetében történő módosításáról (D035051/02 - 2015/2548(RPS) - határidő: 4/5/2015)
utalva illetékes: TRAN

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2-naftiloxiecetsav, acetoklór, klórpikrin, diflufenikán, flurprimidol, flutolanil és spinozad maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D035770/02 - 2015/2537(RPS) - határidő: 27/3/2015)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a szilícium-dioxidnak (E 551) a poli(vinil-alkohol)-poli(etilénglikol) ojtott kopolimerben (E 1209) való felhasználása tekintetében történő módosításáról (D036750/02 - 2015/2539(RPS) - határidő: 30/3/2015)
utalva illetékes: ENVI

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat