Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. vasario 11 d. - Strasbūras

7. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos sprendimas dėl mažmeniniam sektoriui skirto geriausios aplinkosaugos vadybos praktikos, sektoriaus aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių ir pažangos kriterijų informacinio dokumento, parengto pagal Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo (D034884/04 - 2015/2540(RPS) - terminas: 2015 04 30)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 748/2012 nuostatos dėl skrydžio bandymų (D035051/02 - 2015/2548(RPS) - terminas: 2015 05 04)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios 2-naftiloksiacto rūgšties, acetochloro, chlorpikrino, diflufenikano, flurprimidolo, flutolanilo ir spinozado liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D035770/02 - 2015/2537(RPS) - terminas: 2015 03 27)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl silicio dioksido (E 551) naudojimo polivinilo alkoholio polietilenglikolio skiepytajame kopolimere (E 1209) iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priedas (D036750/02 - 2015/2539(RPS) - terminas: 2015 03 30)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

Teisinė informacija - Privatumo politika