Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 11. februāris - Strasbūra

7. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas lēmums par atsauces dokumentu, kas veltīts vides vadības paraugpraksei, veikuma vides jomā rādītājiem konkrētām nozarēm un izcilības kritērijiem mazumtirdzniecības nozarē, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS) (D034884/04 - 2015/2540(RPS) - termiņš: 30/4/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 748/2012 attiecībā uz izmēģinājuma lidojumiem (D035051/02 - 2015/2548(RPS) - termiņš: 4/5/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu attiecībā uz 2-naftiloksietiķskābes, acetohlora, hlorpikrīna, diflufenikāna, flurprimidola, flutolanila un spinosada maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos vai uz tiem (D035770/02 - 2015/2537(RPS) - termiņš: 27/3/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumu attiecībā uz silīcija dioksīda (E 551) izmantošanu polivinilspirta-polietilēnglikola piepotētā kopolimērā (E 1209) (D036750/02 - 2015/2539(RPS) - termiņš: 30/3/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

Juridisks paziņojums - Privātuma politika