Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. vasario 11 d. - Strasbūras

8. Pasirengimas neformaliam valstybių ar vyriausybių vadovų susitikimui (2015 m. vasario 12 d.) (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas neformaliam valstybių ar vyriausybių vadovų susitikimui (2015 m. vasario 12 d.) (2014/2940(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Reinhard Bütikofer), Gianni Pittella S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Luděk Niedermayer), Syed Kamall ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Nuttall), Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Nigel Farage EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jörg Leichtfried), nepriklausomas Parlamento narys Harald Vilimsky ir Herbert Reul.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Kostas Chrysogonos (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Herbert Reul, pastarasis į jį atsakė), Jörg Leichtfried (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jan Philipp Albrecht), Andrzej Duda (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Sophia in 't Veld, Dimitrios Papadimoulis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jonathan Arnott), Jan Philipp Albrecht, David Borrelli, Marine Le Pen, Andrzej Grzyb, Maria João Rodrigues (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė João Ferreira), Bernd Lucke, Pavel Telička (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Pablo Iglesias (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Pavel Telička), Eva Joly ir Rolandas Paksas.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Notis Marias (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Peter Lundgren (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gilles Lebreton), Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel, Nikolay Barekov, Eleftherios Synadinos (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Richard Sulík), Angelika Niebler (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bronis Ropė), Sergei Stanishev, Marcel de Graaff, Esteban González Pons, Sylvie Guillaume, Krisztina Morvai, Ildikó Gáll-Pelcz, Bogusław Liberadzki, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Paulo Rangel (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Emmanouil Glezos ir Dimitrios Papadimoulis), Roberto Gualtieri, Eleni Theocharous, Miltiadis Kyrkos (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Alessandra Mussolini) ir Claude Moraes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Czesław Adam Siekierski, Ana Gomes, Marek Jurek, Ivan Jakovčić ir Neoklis Sylikiotis.

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika