Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0160(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0031/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0031/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2015 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0015

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο

9.1. Μέτρα διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία με την Ισλανδία ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας (κωδικοποιημένο κείμενο) [COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0015)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου