Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0163(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0033/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0033/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2015 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0016

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο

9.2. Μέτρα αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα μέτρα που μπορεί να λάβει η Ένωση μετά από έκθεση που εγκρίνει το Όργανο Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ σχετικά με μέτρα αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων (κωδικοποιημένο κείμενο) [COM(2014)0317 - C8-0017/2014- 2014/0163(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0016)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου