Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0164(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0032/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0032/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2015 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0017

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο

9.3. Συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων αντιντάμπινγκ ή των μέτρων κατά των επιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων αντιντάμπινγκ ή κατά των επιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης (κωδικοποιημένο κείμενο) [COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0017)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου