Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2997(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0123/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2015 - 9.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο

9.17. Έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 17 Δεκεμβρίου 2014 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 11 Φεβρουαρίου 2015 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0098/2015, B8-0123/2015 και B8-0133/2015 (2014/2997(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0098/2015

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0031)

(Η κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0123/2015 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου