Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2530(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0122/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/02/2015 - 9.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0032

Протокол
Сряда, 11 февруари 2015 г. - Страсбург

9.18. Мерки за борба с тероризма (гласуване)

Разискването се състоя на 28 януари 2015 г. (точка 12 от протокола от 28.1.2015).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 11 февруари 2015 г. (точка 4 от протокола от 11.2.2015 г).

Предложения за резолюция B8-0100/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 и B8-0132/2015 (2015/2530(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0100/2015

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0122/2015

(за замяна на B8-0122/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 и B8-0132/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, David McAllister, Андрей Ковачев, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Daniel Caspary, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Davor Ivo Stier, Fernando Ruas, Емил Радев, Barbara Matera, Claude Rolin, József Nagy, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Lara Comi, Daniel Buda, Ivo Belet и Teresa Jiménez-Becerril Barrio, от името на групата PPE;

Jörg Leichtfried, Birgit Sippel и Knut Fleckenstein, от името на групата S&D;

Timothy Kirkhope, Charles Tannock, Helga Stevens, Branislav Škripek, Ангел Джамбазки и Kazimierz Michał Ujazdowski, от името на групата ECR;

Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE;

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas и Rosa D'Amato, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0032)

(Предложението за резолюция B8-0124/2015 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност