Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2530(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0122/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/02/2015 - 9.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0032

Protokoll
Kolmapäev, 11. veebruar 2015 - Strasbourg

9.18. Terrorismivastased meetmed (hääletus)

Arutelu toimus 28. jaanuaril 2015 (28.1.2015protokoll punkt 12).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 11. veebruaril 2015 (11.2.2015 protokolli punkt 4).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0100/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 ja B8-0132/2015 (2015/2530(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0100/2015

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0122/2015

(asendades B8-0122/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 ja B8-0132/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, David McAllister, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Daniel Caspary, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Davor Ivo Stier, Fernando Ruas, Emil Radev, Barbara Matera, Claude Rolin, József Nagy, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Lara Comi, Daniel Buda, Ivo Belet ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio fraktsiooni PPE nimel;

Jörg Leichtfried, Birgit Sippel ja Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel;

Timothy Kirkhope, Charles Tannock, Helga Stevens, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki ja Kazimierz Michał Ujazdowski fraktsiooni ECR nimel;

Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel;

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas ja Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0032)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0124/2015 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika