Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2530(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0122/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/02/2015 - 9.18
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0032

Notulen
Woensdag 11 februari 2015 - Straatsburg

9.18. Terrorismebestrijdingsmaatregelen (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 28 januari 2015 (punt 12 van de notulen van 28.1.2015).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 11 februari 2015 (punt 4 van de notulen van 11.2.2015).

Ontwerpresoluties B8-0100/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 en B8-0132/2015 (2015/2530(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0100/2015

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0122/2015

(ter vervanging van B8-0122/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 en B8-0132/2015):

ingediend door de volgende leden:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, David McAllister, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Daniel Caspary, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Davor Ivo Stier, Fernando Ruas, Emil Radev, Barbara Matera, Claude Rolin, József Nagy, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Lara Comi, Daniel Buda, Ivo Belet en Teresa Jiménez-Becerril Barrio, namens de PPE-Fractie;

Jörg Leichtfried, Birgit Sippel en Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie;

Timothy Kirkhope, Charles Tannock, Helga Stevens, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki en Kazimierz Michał Ujazdowski, namens de ECR-Fractie;

Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie;

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas en Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0032)

(Ontwerpresolutie B8-0124/2015 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid