Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2530(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0122/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/02/2015 - 9.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0032

Proces-verbal
Miercuri, 11 februarie 2015 - Strasbourg

9.18. Măsurile antiterorism (vot)

Dezbaterea a avut loc la 28 ianuarie 2015 (punctul 12 al PV din 28.1.2015).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 11 februarie 2015 (punctul 4 al PV din 11.2.2015).

Propuneri de rezoluții B8-0100/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 și B8-0132/2015 (2015/2530(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0100/2015

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0122/2015

(care înlocuiește B8-0122/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 și B8-0132/2015):

depusă de următorii deputați:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, David McAllister, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Daniel Caspary, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Davor Ivo Stier, Fernando Ruas, Emil Radev, Barbara Matera, Claude Rolin, József Nagy, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Lara Comi, Daniel Buda, Ivo Belet și Teresa Jiménez-Becerril Barrio, în numele Grupului PPE;

Jörg Leichtfried, Birgit Sippel și Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D;

Timothy Kirkhope, Charles Tannock, Helga Stevens, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki și Kazimierz Michał Ujazdowski, în numele Grupului ECR;

Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE;

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas și Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0032)

(Propunerea de rezoluție B8-0124/2015 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate