Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2530(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0122/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/02/2015 - 9.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0032

Protokoll
Onsdagen den 11 februari 2015 - Strasbourg

9.18. Åtgärder mot terrorism (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 28 januari 2015 (punkt 12 i protokollet av den 28.1.2015).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 11 februari 2015 (punkt 4 i protokollet av den 11.2.2015).

Resolutionsförslag B8-0100/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 och B8-0132/2015 (2015/2530(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan”Omröstningsresultat”, punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0100/2015

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0122/2015

(ersätter B8-0122/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 och B8-0132/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, David McAllister, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Daniel Caspary, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Davor Ivo Stier, Fernando Ruas, Emil Radev, Barbara Matera, Claude Rolin, József Nagy, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Lara Comi, Daniel Buda, Ivo Belet och Teresa Jiménez-Becerril Barrio för PPE-gruppen,

Jörg Leichtfried, Birgit Sippel och Knut Fleckenstein för S&D-gruppen,

Timothy Kirkhope, Charles Tannock, Helga Stevens, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki och Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen,

Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen,

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas och Rosa D'Amato för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0032)

(Resolutionsförslag B8-0124/2015 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy