Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2526(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0099/2015

Rozpravy :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Hlasování :

PV 11/02/2015 - 9.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0033

Zápis
Středa, 11. února 2015 - Štrasburk

9.19. Prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 a B8-0131/2015 (2015/2526(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0099/2015

(nahrazující B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 a B8-0131/2015):

předložen těmito poslanci:

Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni a Lara Comi za skupinu PPE;

Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Miroslav Poche, Sorin Moisă, Nicola Danti, Eider Gardiazabal Rubial, Flavio Zanonato, Nicola Caputo a Doru-Claudian Frunzulică za skupinu S&D;

Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk a Vicky Ford za skupinu ECR;

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Pavel Telička, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova a Juan Carlos Girauta Vidal za skupinu ALDE;

Cornelia Ernst, Marisa Matias, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL;

Michel Reimon a Julia Reda za skupinu Verts/ALE;

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo a Laura Ferrara za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0033)

Právní upozornění - Ochrana soukromí