Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2526(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0099/2015

Debatai :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Balsavimas :

PV 11/02/2015 - 9.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0033

Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. vasario 11 d. - Strasbūras

9.19. Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 ir B8-0131/2015 (2015/2526(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0099/2015

(keičia B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 ir B8-0131/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni ir Lara Comi PPE frakcijos vardu;

Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Miroslav Poche, Sorin Moisă, Nicola Danti, Eider Gardiazabal Rubial, Flavio Zanonato, Nicola Caputo ir Doru-Claudian Frunzulică S&D frakcijos vardu;

Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk ir Vicky Ford ECR frakcijos vardu;

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Pavel Telička, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova ir Juan Carlos Girauta Vidal ALDE frakcijos vardu;

Cornelia Ernst, Marisa Matias, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu;

Michel Reimon ir Julia Reda Verts/ALE frakcijos vardu;

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo ir Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0033).

Teisinė informacija - Privatumo politika