Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2526(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0099/2015

Debatten :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Stemmingen :

PV 11/02/2015 - 9.19
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0033

Notulen
Woensdag 11 februari 2015 - Straatsburg

9.19. Verlenging van het mandaat van het Forum voor internetbeheer (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 en B8-0131/2015 (2015/2526(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0099/2015

(ter vervanging van B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 en B8-0131/2015):

ingediend door de volgende leden:

Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni en Lara Comi, namens de PPE-Fractie;

Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Miroslav Poche, Sorin Moisă, Nicola Danti, Eider Gardiazabal Rubial, Flavio Zanonato, Nicola Caputo en Doru-Claudian Frunzulică, namens de S&D-Fractie;

Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk en Vicky Ford, namens de ECR-Fractie;

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Pavel Telička, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova en Juan Carlos Girauta Vidal, namens de ALDE-Fractie;

Cornelia Ernst, Marisa Matias, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie;

Michel Reimon en Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie;

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo en Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0033)

Juridische mededeling - Privacybeleid