Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2526(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0099/2015

Debaty :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Głosowanie :

PV 11/02/2015 - 9.19
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0033

Protokół
Środa, 11 lutego 2015 r. - Strasburg

9.19. Przedłużenie mandatu Forum Zarządzania Internetem (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 i B8-0131/2015 (2015/2526(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0099/2015

(zastępujący B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 i B8-0131/2015):

złożony przez następujących posłów:

Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni i Lara Comi w imieniu grupy PPE;

Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Miroslav Poche, Sorin Moisă, Nicola Danti, Eider Gardiazabal Rubial, Flavio Zanonato, Nicola Caputo i Doru-Claudian Frunzulică w imieniu grupy S&D;

Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk i Vicky Ford w imieniu grupy ECR;

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Pavel Telička, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova i Juan Carlos Girauta Vidal w imieniu grupy ALDE;

Cornelia Ernst, Marisa Matias, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL;

Michel Reimon i Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE;

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo i Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0033)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności